Vrednotenje nepremičnin

 

Vrednotenja nepremičnin postajajo nepogrešljiva:

  • v postopku prodaje in nakupa nepremičnine,
  • za potrebe pridobitve in zavarovanja posojil,
  • pri ugotavljanju vrednosti za zasebne, sodne in davčne namene,
  • za presojo knjigovodske vrednosti sredstev (za računovodsko poročanje),
  • za oceno vlaganja v nepremičnine,
  • za druge potrebe, ki jih narekujejo zakonski predpisi, pogodbe ipd.


Vrednotenja nepremičnin izvajamo skladno s strokovnimi pravili in najsodobnejšimi načini, metodami in postopki vrednotenja. Pri vrednotenjih nepremičnin se poslužujemo naslednjih načinov in metod:

  • način kapitalizacije donosa; v okviru tega uporabljamo:

-    metodo diskontiranega denarnega toka,
-    metodo neposredne kapitalizacije.

  • način primerljivih prodaj, v okviru tega uporabljamo:

-    metodo neposredne primerjave prodaj,
-    metode mnogokratnikov oz. množiteljev (čistega dobička, prihodka, najemnin ali nekajletnih donosov)

  • nabavnovrednostni način, v okviru tega uporabljamo nabavnovrednostno ali nadomestitveno metodo


Vrednotenja nepremičnin opravljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin z dovoljenjem za delo Slovenskega inštituta za revizijo ali sodni cenilci nepremičnin.