Svetovanje, povezano z nakupi in prodajami podjetij

 

  • iskanje ciljnih podjetij za prevzem,
  • iskanje potencialnih strateških vlagateljev v podjetje naročnika,
  • iskanje potencialnih strateških partnerjev za razne druge oblike sodelovanja (joint venture),
  • ugotavljanje vrednosti premoženjskega in finančnega stanja podjetja in podpora poslovodstvu pri sprejemanju strateških poslovnih odločitev
  • izvajanje podrobnih davčnih, finančnih in pravnih pregledov podjetij  (due diligence),
  • svetovanje pri sanaciji in prestrukturiranju podjetja,
  • izračun sinergijskih učinkov pri različniih oblikah statusnega preoblikovanja,
  • izdelava izračunov menjalnih razmerij pri statusnih preoblikovanjih,
  • priprava pogodb in izvedba vseh postopkov v postopkih statusnih preoblikovanj.