Reference

 

Direktor podjetja Uroš Pilih Grah je pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, z dovoljenjem za delo Slovenskega inštituta za revizijo. Ima 10 letne delovne izkušnje, večino s področja vrednotenja podjetij in intelektualne lastnine. Tekom službovanja v revizijskem podjetju je sodeloval tudi pri revizijah računovodskih izkazov. Poleg tega je bil dve leti aktiven na področju združitev in pripojitev (M&A) ter dve leti direktor kontrolinga v velikem slovenskem podjetju.

 

Sodeloval je pri številnih podrobnih finančnih pregledih, pri izdelavi sanacijskih in likivdacijskih načrtov, ter pri izdelavi načrtov finančne reorganizacije in dolgoročnih strateških načrtov. Kot vodja ali član ekipe je sodeloval pri več kot 120 projektih vrednotenj podjetij iz različnih dejavnosti (trgovina, gradbeništvo, vodno gospodarstvo, dejavnost finančnih holdingov, dejavnost družb za upravljanje, železarstvo, metalurgija, prašičereja, predelava hrane, informatika, razna storitvena podjetja, itd).

Podjetje VALUCON d.o.o. je v zadnjem letu izvedlo naslednja vrednotenja podjetij in intelektualne lastnine.

 

 

 Naziv podjetja

 


 Panoga

 

 SCT Slovenija ceste Tehnika Obnova d.d.

gradbeništvo

 Blagovna znamka ARMAL za Mariborsko livarno Maribor d.d.

proizvodnja grelnih teles in armatur

 Blagovna znamka AKLIMAT za Mariborsko livarno Maribor d.d.

proizvodnja grelnih teles in armatur

 Blagovna znamka VAKUDUR za Mariborsko livarno Maribor d.d.

proizvodnja grelnih teles in armatur

 VEOLIA Transport Ljubljana d.d.

dejavnost javnega prevoza potnikov

 ATLAS, turistička agencija d.d., Hrvaška

dejavnost turističnih agencij

 ILIRIKA TURIZEM d.o.o.

dejavnost turističnih agencij

 ODISEJ TGT 56 d.o.o.

dejavnost turističnih agencij

 JOLLY TRAVEL d.o.o., Srbija

dejavnost turističnih agencij

 Insera d.o.o.

dejavnost prodajnih avtomatov

 REMOPLAST d.o.o.

proizvodnja stavbnega pohištva

 LINEAL d.o.o.

arhitekturni biro

 KLIMA PETEK d.o.o.

klimatizacija in strojne inštalacije

 METEORIT TRANS d.o.o.

posebni transporti

 VALTEC d.o.o., Hrvaška

prodaja naftnih derivatov

 

Pri izvedbi M&A projektov sodelujemo z ekipo izkušenih revizorjev in odvetnikov in tako celotni projekt izpeljemo v skladu z zahtevanimi strokovnimi standardi na mednarodno primerljivem nivoju.

Pri izvedbi vrednotenja nepremičnin sodelujemo s pooblaščenimi ocenjevalci vrednosti nepremičnin in sodnimi cenilci nepremičnin.