Poslovno in finančno svetovanje

 

  • izdelava načrtov finančne reorganizacije skladno z Zakonom o likvidaciji
  • presoja in potrjevanje načrtov finančne reorganizacije skladno z Zakonom o likvidaciji (NOVO!!))
  • izdelava in presoja investicijskih elaboratov,
  • priprava letnih poslovnih načrtov in svetovanje pri pripravi dolgoročnih strateških načrtov,
  • priprava sanacijskih in likvidacijskih načrtov