Vrednotenje intelektualne lastninev

 

Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij ocenimo vrednost:

  • blagovnih znamk,
  • patentov,
  • licenc in
  • drugih oblik intelektualne lastnine


Vrednotenja intelektualne lastnine izvajamo skladno s strokovnimi pravili in najsodobnejšimi načini, metodami in postopki vrednotenja. Pri vrednotenjih intelektualne lastnine se poslužujemo naslednjih načinov in metod:

  • na donosu zasnovani način; v okviru tega uporabljamo:

-    vrednotenje z uporabo podatkov o dobičku iz poslovanja,
-    vrednotenje z uporabo premije na cen,
-    vrednotenje na podlagi metode kapitalizacije licenčnine ali
-    vrednotenje z izračunom privarčevanih stroškov.

  • način tržnih primerjav, pri katerem uporabimo metodo primerljivih prodaj, vendar pa je zaradi pomanjkanja podatkov o trgu intelektualne lastnine uporaba te metode zelo omejena;
  • na sredstvih zasnovani način, v okviru tega uporabljamo:

-    vrednotenje na podlagi zbira preteklih stroškov, ki so nastali zaradi intelektualne lastnine,
-    vrednotenje na podlagi zbira preteklih stroškov z upoštevanjem ekonomske zastarelosti intelektualne lastnine ali
-    vrednotenje na podlagi nadomestitvene vrednosti.