Potek izvedbe storitve

 

Naročnik storitve mora pred pričetkom projekta z izvajalcem podpisati pogodbo,  zagotoviti ustrezno dokumentacijo in dostop do podatkov, ki so potrebni za izdelavo ocene vrednosti. Na opisanih podatkovnih osnovah pripravi pooblaščeni ocenjevalec, v skladu s pogodbenimi določili, pisno poročilo, ki vključuje oceno vrednosti  podjetja, njegovega dela, ali obveznosti ter natančno utemeljitev dobljenih rezultatov. Opisani način velja za vse vrste vrednotenja, ki jih opravljamo na podjetju VALUCON d.o.o..