Prva stran

Želite prodati podjetje in zasukati življenje na druge tirnice? Ali pa poiskati strateške vlagatelje za nadaljnji razvoj podjetja?
Poznavanje vrednosti podjetja pred pogajanji vam pomaga poiskati primerne ciljne partnerje ali kupce, in tako poveča možnosti za uspešno izvedeno prodajo ali vstop novega partnerja. Poleg vrednotenja podjetja vam bomo podali tudi predloge izračunov menjalnih razmerij v primeru združitev ali pripojitev dveh podjetij.
 
Boste širili dejavnost in ste pripravljeni prevzeti konkurenčno podjetje?
Podrobno poznavanje ciljnega podjetja in njegovega preteklega poslovanja ter pričakovanja glede prihodnjega razvoja so lahko ključnega pomena za dolgoročni uspeh prevzema. Prav tako je vaše vedenje o tržni vrednosti ciljnega podjetja pred nakupom dodaten dejavnik za postavitev realnih ciljev in pričakovane finančne uspešnosti investicije (prevzema). rij v primeru združitev ali pripojitev dveh podjetij.
 
Ste ugotovili, da se vaša poslovna strategija in cilji več ne ujemajo s strategijo in cilji vaših poslovnih partnerjev in da je čas za izstop iz podjetja?
Pripada vam tržna vrednost vašega poslovnega deleža.
 
Se počutite izigrane? Je vaš poslovni partner deloval v škodo vašega skupnega podjetja in ga želite izključiti?
Tudi izključenim partnerjem pripada nadomestilo v višini tržne vrednosti poslovnega deleža.
 
Je splet okoliščin pripeljal vaše podjetje pred postopek prisilne poravnave?
Pripravimo vam načrt finančne reorganizacije ali pa vam že narejeni načrt potrdijo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij (skladno z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilna poravnava - ZFPPIPP). Lahko pa vam ovrednotimo likvidacijsko vrednost podjetja.
 
Ste prepričani, da vaše podjetje ni le skupek nepremičnin, strojev in ostalih računovodskih kategorij?
Za vas ocenimo vrednost blagovne znamke, patenta ali druge oblike intelektualne lastnine.

Potrebujete dodatna posojila in banka želi vrednotenje nepremičnine, ki jo boste zastavili za pridobitev posojil?
Pokličite nas in nepremičnino bomo ovrednotili.

Potrebujete poslovni načrt, dolgoročni strateški načrt?

Potrebujete načrt sanacije ali likvidacije podjetja?